× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Univer30T | univer30t

Univer30T

یونیورسیتی در تابستان 95 کلید خورد و پس از رو به رو شدن با چالش های مختلف، سرانجام به طور رسمی کار خودش رو در آبان ماه 1395 آغاز کرد. هدف یونیورسیتی فراهم کردن بستری برای به اشتراک گذاری محتوای با کیفیت دانشگاهی برای ایرانیان می باشد.