× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 tarjomanclub | tarjomanclub

tarjomanclub

امروزه کم شدن میزان کتابخوانی در کشور، همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه در عرصه فرهنگی کشور می‌باشد. پایین بودن درآمد این صنعت برای مترجمان، نویسندگان و ناشران، گران بودن کتاب برای مخاطبان، و عدم حمایت‌های دولتی از مجموعه دلایل این معضل در کشور به شمار می‌روند. در این میان، از سنتی ماندن و به‌روز نشدن فرآیند ترجمه و تالیف، نشر، و توزیع کتاب می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل اشاره کرد.