× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Tandori | tandori

Tandori

شبکه ی اجتماعی اشپزی تاندوری تلاش کرده فضایی گرم و صمیمی برای طرفداران اشپزی فراهم کند. با تاندوری به دستورهای غذایی زیادی دسترسی پیدا کنید بدون اینکه خطایی داشته باشند.تاندوری فرصت برای علاقمندان اشپزی فراهم کرده تا با اشپزهای ماهر و زبردستشان ارتباط برقرار کنند. نام تاندوری از اجاق قدیمی و سنتی ایرانی می اید