× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 QuantCan | quantcan

QuantCan

کوانت کن یک پلتفرم معاملات الگوریتمی تحت وب می باشد این شرکت از سال 1395 در شتابدهنده شریف فعالیت خود را شروع کرده و فقط بر روی فراهم سازی زیرساخت معاملات الگوریتمی تمرکز کرده است. استفاده از پلتفرم رایگان بوده و درآمد ما از دریافت کارمزد تامین مالی الگوریتم ها می باشد.