× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

QuantCan

کوانت کن یک پلتفرم معاملات الگوریتمی تحت وب می باشد این شرکت از سال 1395 در شتابدهنده شریف فعالیت خود را شروع کرده و فقط بر روی فراهم سازی زیرساخت معاملات الگوریتمی تمرکز کرده است. استفاده از پلتفرم رایگان بوده و درآمد ما از دریافت کارمزد تامین مالی الگوریتم ها می باشد.