× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Portal | portal

Portal

طرح مقدماتی پرتال در مهر ماه سال ۹۲ مطرح شد. برنامه نویسی این سیستم پس از ایجاد ساختار اصلی سیستم و الگوریتم، از آذرماه ۹۲ آغاز گردید در طول این سال‌ها، سایت ساز پرتال قادر شده است که به بسیاری از تجارت‌های بزرگ و کوچک دیگر کمک کند تا جایگاه خود را در جهان دیجیتال ثایت نمایند.