× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

Portal

طرح مقدماتی پرتال در مهر ماه سال ۹۲ مطرح شد. برنامه نویسی این سیستم پس از ایجاد ساختار اصلی سیستم و الگوریتم، از آذرماه ۹۲ آغاز گردید در طول این سال‌ها، سایت ساز پرتال قادر شده است که به بسیاری از تجارت‌های بزرگ و کوچک دیگر کمک کند تا جایگاه خود را در جهان دیجیتال ثایت نمایند.