× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

Peeyade

ما شهروندهای جوانی هستیم که تیم پیاده رو تشکیل می‌دیم. در شروع، نگاه مشترکمون به شهر باعث شد تا همه با یک هدف مشترک همدیگه رو پیدا کنیم؛ یک‌‌جا جمع بشیم و برای تولید محتواهای ارزشمند درباره‌ زندگی شهری تلاش کنیم