× ورود خانه بوم کسب و کار شرح رویداد درباره ما راهای ارتباطی

پی پینگ

payping

پرداخت‌یار بانک مرکزی

درباره پی پینگ

از هر نقطه‌ای که هستید و در هر زمان فاکتور آنلاین بسازید تا در لحظه با پیامک و ایمیل برای مشتریانتان ارسال شود. مشتریان پس از دریافت فاکتور می توانند هزینه را به صورت آنلاین واریز کنند.