× ورود خانه بوم کسب و کار شرح رویداد درباره ما راهای ارتباطی

نینیکس

Ninix

Wearable baby healthcare gadget

درباره نینیکس

نینیکس تنها وسیله ی سنجش سلامت نوزاد در ایران است که دارای تایید دانش بنیان می باشد و در مراکز درمانی بسیاری متخصصان نوزاد ان را تحت نظر گرفته و ازمایش و تایید کرده اند. شرکت بهینه داده پردازان رایمون این محصول را ساخته و طراحی ان کاملا بومی می باشد.

راه های ارتباطی با ما