× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

Madarsho

«مادرشو می‌خواهد به خانم‌های باردار یاد بدهد مراقب خودشان باشند.» تمام هدف ما در همین یک جمله خلاصه می‌شود. مادران نماد از خودگذشتگی هستند، انها خودشان و منافع خود را فراموش می‌کنند و از فراموش میکنند که سلامت آنها برای شادابی و سلامت همۀ ما لازم است.ما در مادرشو به این مسئله اندیشیدیم، مادران باردار زیادی را ملاقات کردیم، با شما صحبت کردیم و جویای نگرانی‌هایتان شدیم و در نهایت تصمیم گرفتیم رسانه‌ای شویم که به مادران باردار و زنانی که در سن باروری هستند، کمک می‌کند در وهله ی اول از خودشان مراقبت کنند و و در قدم بعدی، به سلامت خانواده و فرزندشان بپردازند.