× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Jadoobi | jadoobi

Jadoobi

یک سیستم هوش تجاری و داشبوردساز که با استفاده از آن، مدیران قادر به تهیه گزارش های بصری (نمودار) از نرم افزارهای مختلف در یک قاب (داشبورد مدیریتی) هستند؛ البته تا حد ممکن بدون نیاز به دانش فنی. در جادوبی فرقی نمی کند بخواهی به اطلاعات کانالت در شبکه های اجتماعی وصل بشی، یا اطلاعات رو از روی فایل اکسل یا بانک اطلاعاتی نرم افزار تجاریت بخونی. مهم این است که با چند کلیک ساده می توانید گزارش های موردنیاز خود را تهیه کنید.