× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

Ispfy

آیا از سرعت اینترنت خود و از هزینه‌ای که برای آن پرداخت می‌کنید راضی هستید؟ از پشتیبانی و خدمات سرویس دهنده اینترنت خود چطور؟ آی‌اس‌پی‌فای به شما کمک می‌کند که تا که سرعت اینترنت کیفیت خدمات و هزینه خود را در برابر آنچه سرویس دهنده‌ی اینترنت به شما وعده داده‌ است بیازمایید٬ بررسی و رتبه بندی کنید. این بررسی از راه ارزیابی تعرفه‌های ارائه شده نسبت به هزینه پرداختی کاربران و رضایت آنها از خدمات سرویس دهنده‌ انجام می‌شود. به عنوان نمونه کاربران قابلیت رصد عملکرد اینترنت همراه با مقایسه تعرفه‌ها و سرویس دهنده‌های اینترنت با یکدیگر را دارند. در نهایت٬ امیدواریم که این اطلاعات به کاربران در انتخاب سرویس دهنده‌ی اینترنت مناسب کمک کند. برای تست سرعت اینترنت شما٬ آی‌اس‌پی‌فای از ابزار تست سرعت اینترنت Network Diagnostic Test از پروژه Measurement Lab استفاده می‌کند.