× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Hamijoo | hamijoo

Hamijoo

وب سایت حامی جو سامانه آنلاین کراودفاندینگ است که به ایده پردازان در زمینه ی هنر و تکنولوژی و علاوه بر انها سازمان های غیر انتفاعی یاری می کند تا از طرف حامیان خود، حمایت مالی دریافت کنند. (کراودفاندینگ به معنای جذب سرمایه در اندازه های کوچک از تعداد اشخاص زیادی می باشد.)