× Register Login Search Home Services Companies & Startups business models Blog Events About Us Persian English
فاندوران یک پلتفرم سمایه گذاری جمعی است. افرادی که در زمینه‌‌ی هنر، فناوری، طراحی محصول، آی تی و امور اجتماعی و خیریه فعالیت میکنند و دارای ایده‌های خلاقانه هستند، برای پروژه خود در سایت فاندوران کمپین ایجاد می‌کنند و حمایت‌های مالی از مخاطبان فاندوران جذب می‌کنند. پشتیبانان در ازای دریافت پاداش‌های مشخص، از کمپین‌های فعال در فاندوران حمایت می‌کنند. از موارد مفید سرمایه گیری به این روش این است که افراد زیادی در شکل گیری طرح سهیم‌اند که از نظر جذب سرمایه، مشتری و بازار هدف احتمال اجرایی شدن و موفقیت طرح به‌مراتب بالاتر می‌رود.فاندوران در شهریور ماه سال 94، باتاکید بر فعالیت‌های اجتماعی و طراحی محصول شروع به کار کرد وتاکنون توانسته در موفقیت چند ده پروژه کمک رسانی کند که این روند با شتاب ادامه دارد...

Social Media Fundorun

email

site