× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

finnova

مرکز نوآوری فینووا یکی از بازیگران اکوسیستم کارآفرینی ایران است که فعالیت خود را در سال 1394 با راه‌اندازی اولین فضای کار اشتراکی ایران آغاز کرد. این مرکز با حمایت از استارتاپ‌ها، بستری را ایجاد نمود تا کارآفرینان از فرصت هم‌افزایی، یادگیری و شبکه‌سازی بهره‌مند شوند و با حضور در این فضا شانس بیشتری برای رشد و جذب سرمایه موردنیاز خود به دست آورند. جریان‌سازی در اکوسیستم کارآفرینی، کشف استعدادها، معرفی نیروهای خبره و متخصص به استارتاپ‌ها و سازمان‌ها، آموزش و مشاوره، سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های توانمند و در نهایت رشد و توسعه فین‌تک در ایران از اهداف فینووا است. فینووا با برگزاری رویدادهای تخصصی تلاش دارد تا جامعه کارآفرینی را گسترش داده و نیاز منابع انسانی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور را تامین نماید. این مرکز از سال 1396 بخش سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر خود را با سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌ها فعال نمود و با راه‌اندازی شتابدهنده در زمستان 96، زنجیره حمایت از کارآفرینی را تکمیل ساخت.