× Register Login Search Home Services Companies & Startups business models Blog shop About Us resume Persian English

شرکت ویرا فن آوری سورن در اردیبهشت سال 1397 پیرو ارائه نرم افزار خدمات خودرو ثبت گردید اما ایده این اپلیکیشن از تیرماه سال 1396 توسط فارغ التحصیلان دانشگاه شریف و تهران مطرح گردید و از همان ابتدا با تشکیل یک تیم فنی متخصص در زمینه ایده پردازی، مدیریت کسب و کار و مهندسی نرم افزار به طراحی فرایندها و پیاده سازی اپلیکیشن پرداختند که تمامی این فرایندها با در نظر گرفتن نیاز کاربر و شناخت بازار و رفع دغدغه های موجود در ارائه آنلاین خدمات صورت گرفت.

Social Media 4charkhapp

چارچرخ