× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

datx

شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه به عنوان یکی از اعضای گروه مالی پاسارگاد با هدف ایجاد بستر فناوری های نوین مرتبط با بازار سرمایه در سال 1388 شروع به فعالیت نمود. داتکس با تکیه بر دانش روز جهان و با بهره مندی از متخصصان مجرب و کارآزموده، درخصوص زیرساخت های کارگزاری و سیستم جامع معاملات، ارائه دهنده راهکارهای بازار سرمایه است.