× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

cedarmaps

تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس یکی از سرویس‌های منحصر به فرد سیدار مپ که مورد توجه اکثر سرویس‌های مکان محور قرار داشته و با توجه به موقعیت کاربر، آدرس محاوره ای شناخته شده توسط انسان را تولید می‌کند.جزئیات دقیق و به‌روز علاوه بر اطلاعات دقیق و کامل معابر، محدوده‌ها مانند محلات یک شهر، مناطق شهرداری و همچنین اسامی قدیمی خیابان‌ها هم در سیدار مپ وجود دارند.