× ورود خانه بوم کسب و کار شرح رویداد درباره ما راهای ارتباطی

بقراط

Boghrat

Online clinic management software

درباره بقراط

با استفاده از نرم افزار مدیریت مطب آنلاین بقراط دیگر نیازی به سررسید نوبت دهی، لیست بدهکاری و بستانکاری، تماس جهت اطلاع رسانی به بیماران، پرونده های کاغذی که آرشیو و نگه داری آنها قطعا فضای زیادی از مطب ها را به خود اختصاص می دهد و پیدا کردن آنها بالاخص زمانی که بیمار شماره پرونده خود را فراموش کرده باشد بسیار دردسر ساز و زمان بر می باشد و بسیاری موارد دیگر که موجب اتلاف وقت پزشک، منشی و بیمار می شود، نیست. پزشک برای هر یک از مطب های خود می تواند برنامه حضور در آن مطب، خدماتی که ارائه داده می شود، تعرفه دوره ای خدمات، بیمه های طرف قرارداد و کسورات آنها بر روی خدمات را ثبت نماید. همچنین نرم افزار مدیریت مطب آنلاین بقراط این امکان را فراهم کرده است تا منشی ها و دستیاران پزشک سوابق و تخصص های خود را ثبت نمایند تا پزشکان بر اساس نیاز خود برای کارجویان درخواست همکاری ارسال کنند. در نهایت پزشک می تواند وضعیت مالی مطب های خود را به طور دقیق به صورت نموداری و جدولی به همراه کسورات بیمه مشاهده نماید.