بایگانی برچسب ها: Entrepreneurship

آیا شما ویژگی های یک کارآفرین را دارید؟

هیچگاه نمیتوان “خصوصیات دقیق کارآفرینی “را تعریف کرد.کارآفرینان سوابق تحصیلی ،موقعیت خانوادگی وتجارب کاری متفاوتی دارند.کارآفرین بالقوه ممکن است پرستار،منشی ،کارگر خط مونتاژ،فروشنده،مکانیک،خانم خانه دار،مدیر یا مهندس باشد.کارآفرین بالقوه ممکن است مرد یا زن و از هر نژاد و ملیتی باشد. ویژگی های کارآفرین ویژگی های جمعیت شناختی : ویژگی هایی که تاثیربه سزایی درتصمیم […]

اصول کارآفرینی ومهارت های کسب و کار در ایران

امروزه روز نقش کارآفرینان در رونق کسب و کار و توسعه اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست و با توجه به شرایط کنونی جامعه و اهمیت روزافزون کارآفرینی و تشویق افراد به ایجاد کسب و کارهای جدید، دراین مقاله سعی کردیم تا نکات جامعی را پیرامون این موضوع بیان کنیم. نویسندگان مختلف تعاریف متفاوتی را از […]

تاریخچه وانواع کارآفرین

امروزه در عرصه جهانی اشخاص خلاق و نوآور به عنوان کارآفرین منشا تحولات بزرگی در زمینه های تولید و خدمات شده اند. هنگامی که مسیر حوادث، و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جوامع را بررسی می کنیم، متوجه میشویم که انسان ها همواره به دنبال تغییر بوده اند ودراین بین، افرادی بوده اند که از قوانین […]

Common Entrepreneurship Risks & Challenges in 2019

Despite all the glitz and glamour attached to the word “Entrepreneurship”, it is somewhat synonymous with risks. And people are barely starting out more often than not talk about common entrepreneurship risks.  According to a study by Statistic Brain, Startup Business Failure Rate by Industry, over ۵۰% of all businesses fail after five years in the […]