بایگانی برچسب ها: Call-to-Action اینستاگرام

ویژگی جدید اینستاگرام در سال ۲۰۲۰

اینستاگرام در حال معرفی ابزار جدیدی است که با استفاده از این ویژگی یا Call-to-Action مشاغل می توانند از آن برای ترویج تحویل غذا و خرید کارت های هدیه در استوری های خود استفاده کنند. به دنبال همه گیر شدن بیماری COVID-19 ، مشاغل و مردم در سراسر جهان با یک واقعیت جدید روبرو هستند […]