بایگانی برچسب ها: BRAND

ساخت برند قدرتمند

تا بحال به این موضوع فکرکرده اید که چه عواملی باعث قدرت برند میشوند؟ یا اینکه برندهای قوی چگونه به این قدرت رسیده اند؟ کوین لین کلر برای پاسخ به این سوالات ودرواقع ایجادبرندی قدرتمند «مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری یا مدل CBBE »را معرفی کرده است.  مدل CBBEایجاد برند را به‌عنوان فرایندی […]