بایگانی برچسب ها: Airbnb

بررسی Pitch Deck شرکت Airbnb

یک Pitch Deck معمولاً یک نمایش اسلاید ۱۰-۲۰ صفحه ای است که برای ارائه خلاصه ای کوتاه از شرکت ، برنامه کسب و کار و دیدگاه استارتاپ شما طراحی شده است. یک Pitch Deck همچنین اهداف بسیار متفاوتی دارد . در این مقاله به بررسی Pitch Deck شرکت Airbnb می پردازیم . اول توضیح مختصری […]