بایگانی برچسب ها: مصاحبه با یک شرکت

۱۵ دقیقه وقت دارید تا این ۱۱ کار را قبل یک مصاحبه کاری انجام دهید؟

آخرین ۱۵ دقیقه قبل از مصاحبه می تواند باعث فشار عصبی زیادی شود. افرادی که به دنبال شغل هستند ، واقعاً نمی دانند در آن زمان ۱۵ دقیقه ای چه کار باید بکنند ، اما متخصصان توصیه می کنند که به آینه نگاه کنید و نفس عمیق بکشید ، یا کاری دیگر انجام دهید که […]