بایگانی برچسب ها: زنان کارآفرین

جاه طلبی می تواند رمز موفقیت برای زنان در شغلشان باشد

مطابق نظرسنجی اخیر جهانی در مورد ۳۰۰۰ زن که توسط American Express و بنیاد زنان نیویورک انجام شده است، نشان می دهد که این سودآوری نیست که موجب برابری جنسیتی و رفتار منصفانه برای زنان شود. حدود ۵۹٪ از زنانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند ، گفتند که داشتن جاه طلبی صفت مهمی […]