بایگانی برچسب ها: زاکربرگ و ترامپ

وقتی که حتی فیسبوک هم در ظاهر پشت ترامپ را خالی می کند

در انتخابات پیشین آمریکا، فیسبوک با تبلیغات محسوس و نامحسوسش ذهن آمریکایی ها رو خوب نشانه گرفت و به هدف نهایی اش هم رسید. اما این بار ظاهرا حتی فیسبوک هم قصد حمایت از ترامپ را در انتخابات پیش رو نداریم. در همین راستا، مارک زاکر برگ بیانیه ای هم ایجاد نموده است. در این […]