بایگانی برچسب ها: روسیه

کارخانه فاستونی مقدم از گذشته تا به امروز

موسس این مجموعه میرزا عبدالله مقدم از بازرگانان سرشناس اهل شهر قزوین بود.. او در سال ۱۲۷۷ خورشیدی در قزوین متولد شد. بعد از تحصیل وارد بازار قزوین شد و کار شاگردى و پادویى آغاز کرد. پس از مدتی به تهران مهاجرت کرد و تجارتخانه‌اى دایر کرد  و نمایندگى چند کالا مانند اتومبیل‌هاى «پابدا» و […]