بایگانی برچسب ها: روز جهانی زن

Pinterest نزدیک به ۶۰ درصد از زنان آمریکا را مجذوب خود کرده است! و اما دلیل…

Pinterest گزارش جدیدی را قبل از روز جهانی زن منتشر کرد که جزئیات بیشترین افرادی که در آن فعالیت می کنند به تفکیک جنسیت آورده شده است. به طور مرسوم ، Pinterest بیشتر از مردان در بین زنان استفاده شده است. این گزارش حاکی است که Pinterest به ۶۰٪ از کل زنان آمریکایی ، که […]