بایگانی برچسب ها: روز جهانی بانوان

اگر روزی خانم ها در این دنیا ناپدید شوند چه اتفاقی برای اقتصاد جهانی می افتد؟

اگر لیستی از ثروتمندترین افراد جهان را بررسی کنید بدون شک در میابید اکثر آنها مرد هستند و تعداد کمی خانم در میان افراد ثروتمند خود ساخته وجود دارند. ولی با وجود اینکه ممکن است خیلی از آقایون با این واقعیت مخالفت کنند، اما یکی از دلایل اصلی ثروتمند شدن آن ها و نیز رشد […]