بایگانی برچسب ها: روبات های شاغل

۱۰ ترند حوزه تکنولوژی درسال ۲۰۲۰

اکنون در دهه دوم قرن بیست و یکم قرار داریم ، با ترکیبی از تغییرات در فناوری و جامعه ,  ، تجارت شتاب بیشتری می یابد. برخی از این ترند ها تغییرات جهانی هستند ، مانند ادامه روند افزایشی چین و پیر شدن جهان غرب ما را تحت تأثیر قرار می دهند. همه آنها تأثیر […]