بایگانی برچسب ها: رضایت کاربر

GOOGLE RANKBRAIN چیست ؟ ( بخش دوم :RankBrain چگونه کار می کند؟)

RankBrain یک الگوریتم یادگیری ماشینی (AI) است که گوگل برای مرتب کردن نتایج جستجو از آن استفاده می کند. همچنین به Google کمک می کند تا پردازش و درک سؤالات جستجو را انجام دهد. RankBrain دو وظیفه اصلی دارد: درک سؤالات جستجو (کلمات کلیدی) اندازه گیری نحوه تعامل مردم با نتایج (رضایت کاربر) با این مقاله […]