آیا شما ویژگی های یک کارآفرین را دارید؟

هیچگاه نمیتوان “خصوصیات دقیق کارآفرینی “را تعریف کرد.کارآفرینان سوابق تحصیلی ،موقعیت خانوادگی وتجارب کاری متفاوتی دارند.کارآفرین بالقوه ممکن است پرستار،منشی ،کارگر خط مونتاژ،فروشنده،مکانیک،خانم خانه دار،مدیر یا مهندس باشد.کارآفرین بالقوه ممکن است مرد یا زن و از هر نژاد و ملیتی باشد.

ویژگی های کارآفرین

ویژگی های جمعیت شناختی :

ویژگی هایی که تاثیربه سزایی درتصمیم گیری یک فرد برای تبدیل شدن به کارآفرین شدن داشته باشند را ویژگی های جمعیت شناختی می نامند.شامل:

  1. تجربه کاری :

باید توجه داشت که همراه با افزایش سطح تحصیلات جامعه ،تحصیلات کارآفرینان نیز افزایش می یابد.کارآفرینان در صنعتی که فعالیت خود را در آن آغاز میکنند دارای تجربه قبلی هستند . تجربه کاری موجب میشود که کارافرین دریابد که میتواند کار را بهتر از کارفرما خود اجرا کند به همین دلیل تصمیم به راه اندازی کسب وکار شخصی خود می کند.

  • تحصیلات:

محققین به بررسی این موضوع پرداختند که آیا افراد کارآفرین به دنیا می آیند یا می توانند از طریق تحصیلات کارآفرین شوند.وسپر در این خصوص بیان کرده که یک گروه کسانی هستند که آموزش دیده اند اما تجربه ندارند واین گروه کار/افرینانی هستند که احتمال شکست آن ها بیشتر است و گروه دیگر کارآفرینانی هستند که هم تجربه دارند وهم آموزش دیده اند این گروه پرسود ترین فعالیت ها را هماهنگ میکنند.

  • الگوی نقش :

دوستان وخانواده ها در الگوی نقش برای کارآفرین شدن بسیار موثر هستند.حداقل ۴۰% از کارآفرینان در خانواده های خود تجربیاتی از کارآفرین شدن را مشاهده کرده اند. وجود این الگوهای نقش سبب تشویق  تلاش ها برای تبدیل شدن فرد به کارآفرین میشود، به طور کلی وجود یک فرد کارآفرین در خانواده،دوستان، ویا محیط اطراف فرد احتمال کارآفرین شدن فرد را زیاد میکند.

ویژگی های شخصیتی
  1. ریسک پذیری:

ریسک پذیری شامل تمایل داشتن به مدیریت امور و اختصاص دادن  منابع به فرصتهایی است که احتمال تقبل هزینه شکست معقولی را نیز همراه دارند.کارآفرین خواه زن باشد یا مرد شخصی است که حساب شده ریسک میکند و میانه رو است

  • خلاقیت :

خلاقیت توانایی خلق ایده های جدید است که ممکن است این ایده ها به خدمات یا محصولات جدیدی منجر شوند.و در واقع خلاقیت نیرویی است که در پس نوآوری نهفته است یعنی نوآوری فرآیندی است که خلاقیت را به محصول تبدیل میکند.

  • مرکز کنترل:

عقیده فرد در رابطه با اینکه تحت کنترل وقایع خارجی باشد و یا داخلی را مرکز کنترل می نامند. به عبارتی دیگر، کارآفرینان موفق،فردی است که به خود ایمان دارد و موفقیت یا شکست را به اقبال و یا شانس نسبت نمی دهد.

جایگاه کنترل

بیانگر خصیصه ای است که تمایل فرد را به کنترل هر چیز در زندگی نشان می دهد

پاسخ به ۱۰ سوال زیر میتواند یک ارزیابی مقدماتی را ممکن کند وتاحدودی تعین کند که انگیزه درونی دارید یا انگیزه بیرونی .

آزمون علایق ذاتی به کنترل
بلی…       خیر…… ۱٫اغلب احساس می کنید:شرایط همین است که هست وهیچ کاری از دستم برنمی آید؟  
بلی…       خیر….. ۲٫وقتی همه چیز مطابق میل شما پیش می رود و اوضاع بروفق مراد است فکر میکنید:شانسی بوده؟  
بلی…       خیر….. ۳٫ فکر می کنید بهتر است وارد فعالیت های تجاری شوید یا وقتتان را به شغلی اختصاص دهید که بابتش حقوق بگیرید چرا که این روزها هرچه می خوانید شما را به آن تشویق میکند؟  
بلی…       خیر….. ۴٫ فکر می کنید اگر تصمیم به انجام کاری بگیرید آن را انجام خواهید دادوهیچ چیز نمیتواند را شما را باز دارد؟  
بلی…       خیر….. ۵٫حتی اگر به نظر برسد انجام کار جدیدی هراس آور،از آن دسته افرادی هستید که آن را انجام می دهید؟  
بلی…       خیر….. ۶٫دوستان،همسرومادرتان میگویند که احمقانه است اگر دنبال کار بگردید به حرفشان گوش میکنید وتمام عمر در خانه میمانید؟  
بلی…       خیر….. ۷٫فکر میکنید همه دلشان میخواهد شما را دوست داشته باشند؟  
بلی…       خیر….. ۸٫وقتی کارتان را به نحو احسن انجام میدهید،لذت ناشی از رضایت در انجام یک کار خوب برایتان کافی است؟  
بلی…       خیر….. ۹٫اگر چیزی را بخواهید آن را طلب می کنید یا منتظر می مانید تا کسی متوجه شود و درست در آخرین لحظه آن را به شما بدهد؟  
بلی…       خیر….. ۱۰٫حتی اگر همه به شما بگویند :این کار نشدنی است. خودتان باید نشدنش را تجربه کنید؟

درصورتی که به سوال های ۴،۵،۸،۹و۱۰پاسخ مثبت دهید،نشان میدهد که جنبه ی کنترل درونی برای کارآفرینی دارید . در صورتی که به سوال های ۱،۲،۳،۶،و۷ پاسخ مثبت دهید،معلوم میشود که بیشترکنترل های خارجی را قبول دارید که ممکن است مانع تمایلات کارآفرینی و توانایی تان در ایجاد انگیزه شود.

حس استقلال طلبی

یعنی رئیس خود بودن .نیاز به استقلال با تمایل به کنترل رابطه دارد .عموما کارآفرینان افرادی اند که میخواهند کار را به شیوه ی خودشان انجام دهند و کارکردن برای دیگران برایشان دشوار است.برای ارزیابی احساس علاقه تان به استقلال به پرسش های زیر

پاسخ دهید

آزمون علایق ذاتی به استقلال  
بلی….  خیر…. ۱٫از اینکه به تنهایی به خرید پوشاک بروم متنفرم  
بلی….  خیر…. ۲٫اگر دوستانم نخواهند برای دیدن فیلمی که دوست دارم همراهم به سینما  بیایند،خودم به تنهای میروم.  
بلی….  خیر…. ۳٫دوست دارم از لحاظ مالی مستقل باشم.  
بلی….  خیر…. ۴٫اغلب پیش از آنکه درباره ی مطالب مهم تصمیم بگیرم نیاز دار نظر دیگران را جویا شوم.  
بلی….  خیر…. ۵٫ترجیح میدهم  در مورد اینکه بعراز ظهر کجا برویم دیگران تصمیم بگیرند.  
بلی….  خیر…. ۶٫وقتی مسئولیتی به من واگذار میشد ،جا نمیزنم و کاری را که باید انجام می دهم .  
بلی….  خیر…. ۷٫وقتی پای باورم در میان باشد، بی پرده حرفم را میزنم حتی اگر نامعمول باشد .  
بلی….  خیر…. ۸٫از اینکه با دیگران متفاوت باشم میترسم.  
بلی….  خیر…. ۹٫به تایید دیگران نیاز دارم.
بلی….  خیر…. ۱۰٫معمولا منتظر دعوت میشوم و بدون دعوت جایی نمی روم.

پاسخ مثبت به سوال های ۱،۴،۵،۸،۹و۱۰بیانگر این است که علاقه ی زیادی به استقلال ندارید.اما اگربه سوالات۲،۳،۶،۷ پاسخ مثبت  داده اید نشانده علاقه شما به استقلال است.

ریسک پذیری

میل به خطر پذیر شدن. ریسک پذیری خواه مالی باشد خواه اجتماعی یا روانی ، بخشی از فرآیند کارآفرینی  است.

آزمون علاقه به ریسک پذیری
بلی….  خیر…. ۱٫میتوانید ریسک کنید وپولتان را در کاری سرمایه گذاری کنید که نمیدانید نتیجه اش چه خواهد بود؟  
بلی….  خیر…. ۲٫همیشه در سفر وسایلی مثل چتر، فلاکس ،دماسنج و..را با خودتان  میبرید؟  
بلی….  خیر…. ۳٫اگر از چیزی بترسید سعی میکنید به ترستان غلبه کنید؟  
بلی….  خیر…. ۴٫دوست دارید غذاهای جدید، مکان های جدید و به طور کلی تجربه های تازه را امتحان کنید؟  
بلی….  خیر…. ۵٫باید حتما پاسخ سوالی را که می پرسید از قبل بدانید؟  
بلی….  خیر…. ۶٫در ۶ ماه گذشته ریسک کرده اید؟  
بلی….  خیر…. ۷٫آیا میتوانید بی مقدمه به سراغ غریبه ای بروید و سرصحبت را با وی باز کنید؟  
بلی….  خیر…. ۸٫ تا به حال عمدا در جاده ناآشنایی وارد شده اید؟  
بلی….  خیر…. ۹٫قبل از اقدام به کاری،حتما باید بدانید که دیگران آن را انجام داده اند؟  
بلی….  خیر…. ۱۰٫آیا تا بحال برای ملاقات با فردی که قبلا با وی برخوردی نداشته اید رفته اید؟

اگر به پرسش های ۲،۵،۹ پاسخ مثبت دهید، احتمالا لازم است تمایلتان را به ریسک پذیری تقویت کنید.

مقایسه مردان و زنان کارآفرین

امروزه زنان خوداشتغال رشد قابل توجهی داشته است.ویژگی های هردو گروه کارآفرینان مرد و زن به طور کلی شبیه هم است،ولی از لحاظ انگیزه ها،مهارت های تجاری و سوابق شغلی ،کارآفرینان زن متفاوت اند.در جدول زیر این مقایسه آورده شده است.

مقایسه زنان و مردان کارآفرین
زنان کارآفرین مردان کارآفرین ویژگی
توفیق در انجام کار به تنهایی و نیل به اهداف به طور مستقل توفیق،تلاش برای به دست گرفتن اداره امور
استقلال شخصی
رضایت شغلی ناشی از کنترل امور  
انگیزش        
ناکامی شغلی
علاقه یا استفاده از فرصت به وجود آمده
تغییر موقعیت شخصی    
نارضایتی از شغل فعلی
اخراج یا بازخرید
فرصت برای شغل مناسب تر
شغل جنبی در کنار شغل فعلی
نقاط شروع  
دارایی وپس انداز شخصی
وام شخصی
دارایی و پس انداز شخصی
وام بانکی
سرمایه گذاران
وام از دوستان و خانواده  
منابع پولی  
دارای تجربه در زمینه کاری مربوط
دارای تجربه مدیریت در سطح میانی یا سطح اجرایی در زمینه ی مورد بحث
سوابق شغلی در حوزه ی خدمات رسانی
دارایی تجربه در زمینه کاری مربوط
متخصص مجرب مورد بحث دارد
دارای شایستگی در بسیاری اززمینه های تجاری  
سوابق شغلی
انعطاف پذیر وبردبار
خلاق و واقع گرا
هدفمند
اعتماد به نفس متوسط
توانایی سروکار داشتن با محیط های اجتماعی واقتصادی جدی،مشتاق و پرانرژی  
هدفمند
مبتکر و آرمانگرا
اعتماد به نفس زیاد
تمایل به رئیس خود بودن
جدی،مشتاق وپرانرژی  
ویژگی های شخصیتی   
سن هنگام شروع فعالیت کارآفرینانه ۲۵ تا۴۵
فرزند اول
تحصیلات دانشگاهی دررشته های علوم مقدماتی  
سن هنگام شروع فعالیت کارآفرینانه ۲۵ تا۳۵
فرزند اول
تحصیلات دانشگاهی در رشته بازرگانی یا مهندسی
سوابق  
دوستان نزدیک
همسر
خانواده
گروه هایی حرفه ای زنان
موسسات بازرگانی  
دوستان، آشنایان کاری
موسسات تجاری همسر
گروه های پشتیبان  
خدمات رسانی، مثل خدمات آموزشی ، مشاوره یا روابط عمومی   تولید یا ساخت وساز نوع فعالیت تجاری  
۰
zahra kohnechi
Author: zahra kohnechi

FavoriteLoadingافزودن به مورد علاقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *