× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 Banilink | banilink

Banilink

بانیلینک باهدف یاری رسانی به اجرای هر ایده فرهنگی و مذهبی است و در این مورد زمینه ای را فراهم می کند که دارندگان ایده، پروژه ها وکارهای خود را برای جذب کمک های مالی و معنوی سایرین به اشتراک گذارند و افراد علاقمند سرمایه گذاری مادی و معنوی نمایند. پروژه ها در بانیلینک دارای اهداف، هزینه، نیازهای معنوی و زمان‌بندی مشخص هستند. در بانیلینک تمام فعالیتها از جمله تراکنش های مالی کاملا مشخص هستند و دقیقا مشخص میکند چه افرادی در چه زمانی و به چه میزان از کدام پروژه ها حمایت کرده اند.اغاز گر هر پروژه پس از تامین نیازهای پروژه اش باید گزارشاتی از تکمیل پروژه را در سایت بانیلینک قرار دهد. از آنجا که بانیلینک در زممینه ی اینترنتی فعالیت میکند، ما تمام تلاش خود را جهت حفظ حریم خصوصی به کار میبندیم