× ورود خانه بوم کسب و کار شرح رویداد درباره ما راهای ارتباطی

الونصاب

Alonasab

تنها خدمات مستقیم الونصاب فروشگاه این سامانه می باشد و الونصاب در بخش خدمات نصب و راه اندازی مستقیما خدماتی ارائه نمی نماید بلکه ایجاد کننده پلی بین مشتریان و سرویس دهندگان خدمات ( نصاب ها ) می باشد.

درباره الونصاب

در الونصاب مشتری و سرویس دهنده به صورت توافقی تعیین قیمت می نمایند. هر خدمت نصب و راه اندازی که در الونصاب ارائه می گردد قرار دادی مابین سرویس دهنده ومشتری است . و الونصاب فقط زمینه انعقاد این قرارداد را میان مشتری و سرویس دهنده فراهم می نماید. تاکید می شود الونصاب هیچ گونه مسئولیتی در قبال خدمات نصب و راه اندازی میان مشتریان و سرویس دهندگان ندارد. الونصاب ضمن تلاش برای حفظ کیفیت خدمات ارائه شده و انجام پیگیری و رسیدگی به شکایات، هیچ مسئولیتی در قبال خدمت ارائه شده نصب و راه اندازی، کیفیت آن و مشکلات احتمالی ندارد