× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English
 dr saina | DrSiana

dr saina

سرویس مشاوره دکترساینا یک بستر امن برای ایجاد ارتباط بین بیمار و پزشک جهت مطرح کردن سوالات پزشکی بیماران است. در این سرویس با توجه به نوع پلن انتخاب شده می توانید با پزشک به گفتگو بیردازید. درگفتگو ها می توانید، توسط متن، ارسال تصاویر، مدارک پزشکی و صوت با پزشک ارتباط برقرار نمایید. پزشکان مشاور دکترساینا طی بازه زمانی ۱۰ ساعت می بایست اولین پاسخ را برای شما ارسال نمایند و سوالات تا ۴۸ ساعت جهت گفتگو با پزشک باز می باشد.