× Register Login Home Contact Us About Us Blog Persian English

drdr

همه‌چیز از آنجایی شروع شد که در بخش فناوری بیمارستان‌ها مشغول همکاری بودیم که به یک سؤال مهم برخورد کردیم؛ با همه پیشرفت‌هایی که در بخش سلامت و پزشکی داشته‌ایم اما چرا در بخش خدمات‌رسانی پزشکی دچار مشکلات متعدد مدیریتی هستیم؟ آنجا بود که ایده دکتردکتر در ذهنمان نقش ‌بست. باید اعتراف کنیم، شکست‌هایی زیادی را تجربه کردیم اما روزهای خوب هم از راه رسید. سرویسی که امروز توسط مردم عزیزمان مورد استفاده قرارگرفته است، حاصل ساعت‌ها کار و تلاش بی‌وقفه از بهترین متخصصین صنعت تکنولوژی و فناوری کشور است که توانست صنعت پزشکی را تحت تأثیر خودش قرار دهد. سامانه مدیریت و نوبت‌دهی دکتردکتر تمامی نیازهای پزشکان و بیماران مانند نوبت‌دهی اینترنتی پزشکان، پرونده سلامت الکترونیک، خروجی لیست بیمه و به ‌طورکلی تمامی نیازهای بیماران و پزشکان را برآورده می‌کند، تا روند بهبود بیماران راحت‌تر و دقیق‌تر از گذشته پیش برود.