× ورود خانه بوم کسب کار درباره ما راهای ارتباطی

PIINSTARTUP


Proficient Investor Industry Networking

PIIN is not a name, it`s an aim

PiinStartUp | پین استارت آپ

پین چیست ؟

پین استارتاپی است که با حضور دانش آموختگانی از معتبرترین دانشگاههای کشور شکل گرفته است .اعضای این استارتاپ که در طول سالیان گذشته با فعالیت در حوزه استارتاپها تجربه ای درخشان کسب کرده اند، می کوشند با راه اندازی سامانه آموزش متخصصین ،شبکه سازی استارت آپ ها و  جمع آوری سرمایه ، گامی موثر در توسعه کارآفرینی و ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه برداشته باشند.

همکاران ما